Feeds:
Bydraes
Kommentare

Posts Tagged ‘volmaan’

Kleinighede

Moenie die waarde van goed doen onnerskat nie,

Deur te dink: “Dit beteken niks nie”.

 Water vul ‘n beker druppel vir druppel,

En so vul die wyse homself met goedheid.

Dhammapada v122

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

“Soms voel mens oorweldig deur die enormiteit van wat mens dink voorlê. Maar dis net die geval wanner ons bewustheid oorheers word deur veronnerstellings. Ons weet nie regtig wat die toekoms inhou nie.

Ons het ‘n verbasende vermoë om die toekoms te projekteer en te verbeel. Maar die Boedha sê dis wys om ‘n waardering van die werklikheid wat nou en hier plaasvind in ons bewustheid te kweek. Wanner ons in kontak is met die hier-en-nou werklikheid kan mens makliker onthou wat gedoen kan word om onmiddelike effek te hê: verstadig, vaste aandag, die grond onner jou voete, die ruimte wat jy beset, beleef die oomblik sonner om kant te kies vir of teen.

Onthou om nie verlore te raak in spekulasie nie.”

Bhikku Munindo is die kloostervader van Ratanagiri, ‘n Boedhiste klooster in Engeland.

Vir meer besonnerhede sien:

ratanagiri.org.uk
forestsangha.org
forestsanghapublications.org

Foto deur Clemense1980

Advertisements

Read Full Post »

Selfagting

As mens jouself waardig ag

sal mens jouself fyn dophou,

dag en nag.

Dhammapada v157

Kommentaar deur Bhikku Munindo

Dit is verstandig om na jouself om te sien, en dit is presies wat die Dhamma sê ons moet doen. Ongelukkig kan mens die leringe van Boedhisme verstaan om te sê dat mens van die self moet vergeet, dat enige gedagte aan die self verwerp behoort te word.

Hierie vers vannie Dhammapada sê egter die teendeel. Dit kom uit die Attavagga, die gedeelte wat handel oor die self. Dit spoor ons baie duidelik aan om selfagting te ontwikkel. Hier word ons geleer dat om aandag aan die self te gee, op die regte wyse op die regte tyd, daartoe sal lei dat mens sonner twyfel sal weet wat bring voordeel, en wat lei to lyding.

Die Boedha wou dat ons duidelik moet weet wat is uiteindelik tot voordeel – insig en barmhartigheid.

Peach Blossoms

 

Read Full Post »

Streef  wysheid na,

maak ‘n eiland vir jouself.

Vlekloos en bevry van onreinheid

word mens verlos van geboorte en dood.

Dhammapada vers 238

Kommentaar deur Bhikhu Munindo:

Waarheen wend ons wanner ons worstel met ‘n wesenlike verwarring? Die beste wat mens waarskynlik kan doen is om daadwerklik te werk met geduldige verdraagsaamheid. Ideaal gesproke behoort mens nie te wag totdat die hindernis onoorkomelik word nie, maar mens behoort voorbereiding te doen. Wanner mens eers in die vuur is is dit moeilik om te onnerskei tussen onner en bo, of tussen voorkant en agterkant.

Ware wysheid sien dinge helder, onafhanklik van omstandighede. Dis hoe ons gemoed sal werk wanner hebsug, haat en waan afwesig is.

Hierdie insig dui die rigting aan waarin ons moet beweeg. En ons kan onsself aanmoedig om die aangeduide weg te volg deur die gevolge van onsinnigheid waar te neem – die ewige “vir of teen” reaksie. Byvoorbeeld: ons ervaar afknouery – probeer ons om die oorsake van daardie optrede te verstaan en daarvolgens die situasie op te los, of volg ons die gewoonte om die bullebak sumier te veroordeel en so waarskynlik die situasie net te vererger?

Insig en verstaan, of te wel wysheid, lei na sinvolle handeling. Om mens se wese te grond op “vir of teen” lei tot eindelose lyding.

Verdere leeswerk, vir diè wat belangstel: http://zenhabits.net/light/

Storm See

Read Full Post »

Meer as ‘n dief,

of selfs as ‘n vyand,

bring ‘n dwaling van die hart

mens tot leed.

Dhammapada vers 42

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

‘n Dwaling van die hart lei tot ons leed omdat dit ons verhinder om ‘n natuurlike staat van voldoening te betree. Wanner ons bewustheid faal en ons vasheg voed die klewing verwarde denke en lei tot verdeelde handelinge.

Ware welsyn ontstaan moeiteloos vir diegene wat een is met dit wat is; met Dhamma. ‘n Bevryde wese het nie nodig om te probeer om tevrede te wees, of om nie ontevrede te wees nie. Deur te sien hoe lyding veroorsaak word deur verknogtheid word die neiging om vaste posisies in te neem afgesweer.

‘n Onverhinderde hart lei direk na insig en welbehae.

Vrystaatvlaktessovoordiewinterkoue

“Vrystaat vlaktes so voor die winterkoue”

deur Machiel Prins op die werf: Fotoskool

 

Read Full Post »

‘n Enkele dag belewe

met bewustelike bedoeling en wysheid,

is van meer waarde as ‘n honnert jaar

gelewe sonner selfbeheersing en sigbare wysheid.

Dhammapada vers 111 

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

Die grootste geskenk wat ons vandag aan die Boeddha kan bring
op sy verjaarsdag, is om hierie dag in wysheid te leef. Ons almal ken die
gevolge daarvan om volgens ons persoonlike voorkeure te leef: ons voel in dele
verbrokkel, nie ‘n holistiese eenheid nie. Wanner omstandighede gunstig is
verloor ons onsself in die geluk wat ons onnervind; wanner omstandighede
veranner en ongunstig word raak ons wanhopig oor dit wat ons verloor het.

Wysheid “aanskou” beide wen en verloor – wysheid onnerskraag
die bewustheid wat ons vry maak.

A Starry Night of Iceland (Stephane Vetter)

Read Full Post »

Volmaan 18/04/2011

Gesondheid is die grootste voordeel.

Tevredenheid is die grootste rykdom.

Vertrouenswaardigheid is die beste verwantskap.

Onvoorwaardelike vryheid is die hoogste saligheid.

Dhammapada vers204

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

Dis begryplik dat die Boeddha volmaakte bevryding (van lyding) voorhou as die hoogste staat van rus. Maar hy identifiseer ook anner bronne van welsyn.’n Gesonde liggaam en verstand is ‘n seëning. So ook is dit om met ‘n gevoel van bevrediging te lewe, sonner die drang om altyd te kritiseer en te kla. En om ‘n anner se vertroue waardig te wees is om die beste reisgenoot te hê.

Vertroue groei in verhouding met ons vermoë om eerlik te wees. Vertroue kwyn in verhouding met ons oneerlikheid, teenoor onsself en andere. En die groei of kwyn is toenemend: elke klein handeling in eerlikheid maak saak. Dit sal ‘n welreikende gevolg hê.

A branch i never seen 1 (by Yuming Zhu)

Read Full Post »

Volmaan – 26 Julie 2010

Volg die weë van diegene

wat standvastig, skrander,

rein en bewus is;

net soos die maan die

baan vannie sterre volg.

Dhammapada vers 208

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

As mens na die nagruim staar sien ons ligspikkels wat onreëlmatig gesaai is, of ons kan ‘n majestueuse beskikking waarneem. Ons waarneming sal afhang van hoeveel ons van sterrekunde af weet. Of oënskynlike chaos ons ervaring vannie lewe bepaal al dan nie hang af van hoeveel ons van Waarheid geleer het. Daar is orde binne die oënskynlike wanorde, maar mens moet fyn oplet om dit waar te neem.

 Hierdie Maandag is die volmaan van Julie, of te wel Asalha in Pali. Op hierdie dag herdenk Theravadin Boeddhiste die eerste onderrig deur die Boeddha. Sy eerste redevoering het bekend geword as “Die draai vannie Wiel van Waarheid”, en dit dui direk op die orde binne die chaos wat beken moet word as ons enigsins sin wil maak vannie lewe. Dit is ‘n subtiele en diepsinnige lering, vervat innie vier edel waarhede.

(Vir ‘n gedetaileerde bespreking van hierdie seminale lering sien:

   The Four Noble Truths by Ajahn Sumedo.)

Katte - deur Ferran op Flickr

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: