Feeds:
Bydraes
Kommentare

Posts Tagged ‘volmaan’

Selfagting

As mens jouself waardig ag

sal mens jouself fyn dophou,

dag en nag.

Dhammapada v157

Kommentaar deur Bhikku Munindo

Dit is verstandig om na jouself om te sien, en dit is presies wat die Dhamma sê ons moet doen. Ongelukkig kan mens die leringe van Boedhisme verstaan om te sê dat mens van die self moet vergeet, dat enige gedagte aan die self verwerp behoort te word.

Hierie vers vannie Dhammapada sê egter die teendeel. Dit kom uit die Attavagga, die gedeelte wat handel oor die self. Dit spoor ons baie duidelik aan om selfagting te ontwikkel. Hier word ons geleer dat om aandag aan die self te gee, op die regte wyse op die regte tyd, daartoe sal lei dat mens sonner twyfel sal weet wat bring voordeel, en wat lei to lyding.

Die Boedha wou dat ons duidelik moet weet wat is uiteindelik tot voordeel – insig en barmhartigheid.

Peach Blossoms

 

Advertisements

Read Full Post »

Streef  wysheid na,

maak ‘n eiland vir jouself.

Vlekloos en bevry van onreinheid

word mens verlos van geboorte en dood.

Dhammapada vers 238

Kommentaar deur Bhikhu Munindo:

Waarheen wend ons wanner ons worstel met ‘n wesenlike verwarring? Die beste wat mens waarskynlik kan doen is om daadwerklik te werk met geduldige verdraagsaamheid. Ideaal gesproke behoort mens nie te wag totdat die hindernis onoorkomelik word nie, maar mens behoort voorbereiding te doen. Wanner mens eers in die vuur is is dit moeilik om te onnerskei tussen onner en bo, of tussen voorkant en agterkant.

Ware wysheid sien dinge helder, onafhanklik van omstandighede. Dis hoe ons gemoed sal werk wanner hebsug, haat en waan afwesig is.

Hierdie insig dui die rigting aan waarin ons moet beweeg. En ons kan onsself aanmoedig om die aangeduide weg te volg deur die gevolge van onsinnigheid waar te neem – die ewige “vir of teen” reaksie. Byvoorbeeld: ons ervaar afknouery – probeer ons om die oorsake van daardie optrede te verstaan en daarvolgens die situasie op te los, of volg ons die gewoonte om die bullebak sumier te veroordeel en so waarskynlik die situasie net te vererger?

Insig en verstaan, of te wel wysheid, lei na sinvolle handeling. Om mens se wese te grond op “vir of teen” lei tot eindelose lyding.

Verdere leeswerk, vir diè wat belangstel: http://zenhabits.net/light/

Storm See

Read Full Post »

Meer as ‘n dief,

of selfs as ‘n vyand,

bring ‘n dwaling van die hart

mens tot leed.

Dhammapada vers 42

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

‘n Dwaling van die hart lei tot ons leed omdat dit ons verhinder om ‘n natuurlike staat van voldoening te betree. Wanner ons bewustheid faal en ons vasheg voed die klewing verwarde denke en lei tot verdeelde handelinge.

Ware welsyn ontstaan moeiteloos vir diegene wat een is met dit wat is; met Dhamma. ‘n Bevryde wese het nie nodig om te probeer om tevrede te wees, of om nie ontevrede te wees nie. Deur te sien hoe lyding veroorsaak word deur verknogtheid word die neiging om vaste posisies in te neem afgesweer.

‘n Onverhinderde hart lei direk na insig en welbehae.

Vrystaatvlaktessovoordiewinterkoue

“Vrystaat vlaktes so voor die winterkoue”

deur Machiel Prins op die werf: Fotoskool

 

Read Full Post »

‘n Enkele dag belewe

met bewustelike bedoeling en wysheid,

is van meer waarde as ‘n honnert jaar

gelewe sonner selfbeheersing en sigbare wysheid.

Dhammapada vers 111 

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

Die grootste geskenk wat ons vandag aan die Boeddha kan bring
op sy verjaarsdag, is om hierie dag in wysheid te leef. Ons almal ken die
gevolge daarvan om volgens ons persoonlike voorkeure te leef: ons voel in dele
verbrokkel, nie ‘n holistiese eenheid nie. Wanner omstandighede gunstig is
verloor ons onsself in die geluk wat ons onnervind; wanner omstandighede
veranner en ongunstig word raak ons wanhopig oor dit wat ons verloor het.

Wysheid “aanskou” beide wen en verloor – wysheid onnerskraag
die bewustheid wat ons vry maak.

A Starry Night of Iceland (Stephane Vetter)

Read Full Post »

Volmaan 18/04/2011

Gesondheid is die grootste voordeel.

Tevredenheid is die grootste rykdom.

Vertrouenswaardigheid is die beste verwantskap.

Onvoorwaardelike vryheid is die hoogste saligheid.

Dhammapada vers204

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

Dis begryplik dat die Boeddha volmaakte bevryding (van lyding) voorhou as die hoogste staat van rus. Maar hy identifiseer ook anner bronne van welsyn.’n Gesonde liggaam en verstand is ‘n seëning. So ook is dit om met ‘n gevoel van bevrediging te lewe, sonner die drang om altyd te kritiseer en te kla. En om ‘n anner se vertroue waardig te wees is om die beste reisgenoot te hê.

Vertroue groei in verhouding met ons vermoë om eerlik te wees. Vertroue kwyn in verhouding met ons oneerlikheid, teenoor onsself en andere. En die groei of kwyn is toenemend: elke klein handeling in eerlikheid maak saak. Dit sal ‘n welreikende gevolg hê.

A branch i never seen 1 (by Yuming Zhu)

Read Full Post »

Volmaan – 26 Julie 2010

Volg die weë van diegene

wat standvastig, skrander,

rein en bewus is;

net soos die maan die

baan vannie sterre volg.

Dhammapada vers 208

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

As mens na die nagruim staar sien ons ligspikkels wat onreëlmatig gesaai is, of ons kan ‘n majestueuse beskikking waarneem. Ons waarneming sal afhang van hoeveel ons van sterrekunde af weet. Of oënskynlike chaos ons ervaring vannie lewe bepaal al dan nie hang af van hoeveel ons van Waarheid geleer het. Daar is orde binne die oënskynlike wanorde, maar mens moet fyn oplet om dit waar te neem.

 Hierdie Maandag is die volmaan van Julie, of te wel Asalha in Pali. Op hierdie dag herdenk Theravadin Boeddhiste die eerste onderrig deur die Boeddha. Sy eerste redevoering het bekend geword as “Die draai vannie Wiel van Waarheid”, en dit dui direk op die orde binne die chaos wat beken moet word as ons enigsins sin wil maak vannie lewe. Dit is ‘n subtiele en diepsinnige lering, vervat innie vier edel waarhede.

(Vir ‘n gedetaileerde bespreking van hierdie seminale lering sien:

   The Four Noble Truths by Ajahn Sumedo.)

Katte - deur Ferran op Flickr

Read Full Post »

Ek stel dit dat ‘n wese wat nie op hierie oewer staan nie,

ook nie oppie oorkantste oewer nie,

innerdaad op geen oewer nie:

so ‘n wese is majestueus, groots,

vry van alle bande.

Dhammapada vers 385 

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

 Wat se soort mens kan as groots, majestueus geag word? Waar kan uitnemendheid gevind word in ons menslike samelewing? Hierie is ‘n baie belangrike vraag want wat ons na op soek is is ‘n kenmerk van iemand wat as rolmodel voorgehou kan word in ons strewe na volreiking en saligheid.

 Die Boeddha sê sodanige grootse wese neem nie enige vaste posisie in nie; iemand wat vry is van alle verknogting; iemand wat nie gekortwiek word deur verknogting aan wêreldse besittings of opinies nie. So ‘n wese tree nie onverantwoordelik op nie. Iemand wat onverknog is kan duidelik waarneem, outentiek ervaar en regmatig optree.

 Alles is gedurig onnerworpe aan verandering. Om aan ge-eikte opinies en materiële besittings vas te klou lei tot lyding. In ons verwarring probeer ons mèèr vasklou innie hoop dat dit sal help om die spanning en lyding te verlig.

 Wat egter rêrig help is om te leer hoe om los te laat; hoe om ons greep op opinies en besittings te verslap, en uiteindelik op te gee.

Lelie (deur Magda.indigo op Flickr)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: