Feeds:
Bydraes
Kommentare

Posts Tagged ‘Morality’

Conversations with a famous Red Cap.
Nisargadatta Maharaj
“Listen to this,” I say into the darkness of my wardrobe. ‘When you open yourself to the continually changing, impermanent, dynamic nature of your own being and of reality, you increase your capacity to love and care about other people and your capacity to not be afraid. You’re able to keep your eyes open, your heart open, and your mind open. And you notice when you get caught up in prejudice, bias, and aggression. You develop enthusiasm for no longer watering those negative seeds, from now until the day you die. And you begin to think of your life as offering endless opportunities to start to do things differently.’
“You wake me from hibernation on a cold morning like this to tell me something so obvious, a damn mule can understand it. What is your problem? You going mad or something?” replies a grumbling voice from the darkness.
I suppose I should have anticipated a reaction like this from The Cap. He has been sleeping in a dark corner of my wardrobe since the beginning of the winter.
“Are you just telling me this great, earth shattering truth for the hell of it, or is there a question in there somewhere?” glowers the Red Cap from the darkness of his lair.
“Sorry,” I say into the darkness. “I need to talk to you. This is a quotation from ‘The Pocket Pema Chödrön’, that old Buddhist Master from Tibet.
“I know,” scowls The Cap from the comfort of his dark, warm hiding place. “Why are we bothered by old Master Pema and her wisdom so early on a bloody cold morning like this? And by the way, she is not a Tibetan Master from Tibet, she is an American Tibetan Buddhist, born as Deirdre Bromfield-Brown in 1936 in New York City, USA. Her religion is Vajrayana Buddhism from the Shambhala Lineage and her current title is that of Bhikkhuni. She is the Director and principal teacher at Gumpo Abby in Nova Scotia Canada. Anything else you want to know about Pema Chödrön?” (meer…)

Advertisements

Read Full Post »

“What the evolutionary  structure of the  Metaphysics of Quality shows is that there is not just one moral system. There are many. In the Metaphysics of Quality there’s the morality called ‘the laws of nature,’ by which inorganic patterns triumph over chaos; there is a morality called the ‘law of the jungle’ where biology triumphs over the inorganic forces of starvation and death; there’s a morality where social patterns triumph over biology, ‘the law;’ and there is an intellectual morality, which is still struggling in its attempts to control society.” Aldus Robert M Persig in sy boek “Lila”.

Op die plot “Utopia” word woonstelle uitgehuur aan ´n diverse gemeenskap van konstant migrerende siele. ´n Mikrokosmos  van die makro (middelklas en lae-middelklas) samelewing daar buite. En ook hier is die ‘Metaphysics of Quality’ se meervoudige sisteem van morele ordes (in konstante konflik) sigbaar.

Die geveg tussen die anorganiese ellemente teen chaos is min of meer afgehandel, maar die geveg tussen die moraliteit van biologie teen anorganiese magte is steeds ´n daaglikse, nimmereindigende geveg met skaap en hoender en insek wat steeds met reëlmaat in die stof byt teen die aanslae van die “law of the jungle”.

Maar die grootste geveg op Utopia is die een wat woed tussen die (grootliks Statiese) sosiale morele orde (beliggaam deur die Landlord enkerklike vriende) en ´n (soms Dinamiese) biologiese morele sisteem. Van intellek  se poging om die sosiale morele orde te beheer,  is daar eintlik geen sprake nie.

Meeste huurders gaan rustig hulle gang en doen meesal die moreel aanvaarde ding soos die samelewing dit van  goeie (wit, Afrikaanse) landsburgers verwag. Net soms, na vergrype aan die vrug van die wingerd, slaan biologiese patrone deur wat dreig om die Statiese sosiale orde omver te werp met ´n klap hier en ´n vuishou daar, met gepaardgaande, luide, gekruide verbale oorlogvoering wat voorgeslagte se sondes en geslagsdele insluit. Die aanslag word gewoonlik afgeweer, eers deur ernstige aanmaning, en as dit nie werk nie, deur terminasie van die huurkontrak, en sodoende word die sosiale (morele) orde herstel en die statiese sisteem behou.

Enter (Dinamic) Biology on Steriods:

Vrou trek in ´n woonstel in op Utopia. Laat dertigs, heel goed gebou, maar nie eintlik wat mens sou sê aantreklik nie. Spontaan. Vloek soos ´n matroos. Een kleuter. Sê sy werk as kelner iewers.

Vreemde opset. ´n Man van diep in sy sestigs kuier gereeld met sy Merc. Bring kruideniersware, betaal die huur van die woonstel en koop vir die meisie ´n klein tweedehandse kar. Vat haar soms vir ´n langnaweek iewers heen en betaal haar dokterskostes as sy siek word.

Sonder skroom vertel sy van haar lover met ´n vrou iewers in die agtergrond. Sy sê sy bel die man gereeld deur die dag, maar sy maak ´n punt daarvan om hom nie oor die naweek te pla nie.

Sy vertel ook van haar 2 ander kinders, dus 3 kinders, elkeen met ´n ander pa waarmee sy elke keer wettiglik getroud was.

Sy gesels land en sand met haar landlord (66 jaar oud) en basies enigeiemand wat in die omtrek is.Sy maak soms in die oggend vir hom en, as daar van sy vriende is, koffie. Selfs ´n keer of wat ´n ligte ontbyt. Help ook soms met die skaaptroppie se aankeer en hoenders se kosgee, gewoonlik as die Woestynman in die omgewing is. Woestynman is heel ingenome met die aandag en soek haar geselskap gereeld op.

En so begin die ondergrawing van die statiese sosiale morele orde deur  ´n dinamiese biologiese sisteem. Die aandag van ´n seksie, spontane meisie is egostrelend en opwindend … en gevaarlik. Dit kan die statiese sosiale morele orde ondergrawe en selfs vernietig, of dit kan dit aanspoor tot ´n vernuwende, oop dinamika van onbevooroordeelde groei en intellektuele bevryding.

Die vermoede bestaan dat sy in werklikheid  as ´n paaldanser of wat ook al by ´n “Gentleman’s Club” in die omgewing werk, of gewerk het, tot sy die ou man aangekeer het om vir haar te sorg? Sy ry steeds gereeld van die plot af weg in die aand en slaap dan die grootste gedeelte van die volgende dag.

Die vraag, vir nou, is: Is die vrou ´n hoer? Weet vrou 1 van die skelmpie? Indien wel (en dit klink wel asof sy weet), hoe werk so ´n  driehoekige verhouding?

Het eenmaal gelees van ´n vrou wat sê sy het geen probleem met haar man en sy skelmpie nie, dit red haar van ´n hygende, swetende vet ou man op, en oor, en in haar. Selfs vrouens wie se mans hulle eie dogters seksueel misbruik, het al erken dat hulle maar te goddank bly is dat die man se “aandag” nou elders gevestig is en sy dus verlos is van sy drifte.

Hoe ´n groot rol speel verkragting van ´n meisie in die latere disfunksie van haar huwelik/lewe?

“Today we are living in an intellectual and technological paradise and a moral and social nightmare because the intellectual level of evolution, in its struggle to become free of the social level, has ignored the social level’s role in keeping the biological level under control.” (PhÆdrus in ‘Lila’ van Persig)

Die volgende aflewering gaan oor toe die pawpaw die fan strike.

Hou hierdie spasie dop.

Read Full Post »

%d bloggers like this: