Feeds:
Artikels
Kommentare

Posts Tagged ‘Dr Marc Gafni’

The tree with the lights in.

‘There is no guarantee in the world” sê Annie Dillard in haar boek ‘Pilgrim at Tinker Creek’. “Oh your needs are guaranteed, your needs are absolutely guaranteed by the most stringent or warranties, in the plainest, truest words: knock; seek; ask. But you must read the fine print. “Not as the world giveth, give I unto you.” That’s the catch.’

En dit is sekerlik ‘n waarborg wat ons in hierdie tyd van beproewing deur die virus uit China in gedagte moet hou … nie soos julle dit wil nie, maar soos Ek dit wil: Julle wat in julle kinderlike grootheidswaan mure en grense tussen mense bou. Ek sal vir julle ondeurdringbare grense oprig wat volke en nasies, gemeenskappe en families en broer en suster uitmekaar sal hou. En julle wat sanksies en handelsbeperkings teen julle bure instel: Ek sal julle handel oor die hele wêreld tot stilstand ruk, maar nie met bomme en oorlog soos julle dit doen nie, nee, met een klein onsigbare organisme sal ek julle afsonder, sal ek julle besighede toemaak, sal ek julle in vrees en bewing laat lewe, sal ek julle uitwis!

“Who are we, really, when we silence the ego’s shrill commands about who we should be, and simply listen to the song of life as it sings itself through us”

Maria Popova

Ons bly saam op hierdie aardbol, nie meer in isolasie soos ‘n honderd jaar gelede nie. Of ons dit wil aanvaar of nie, ons is nou een familie en, soos die virus baie duidelik vir ons gewys het, absoluut afhanklik van mekaar. Ons handel is so verweef dat die wêreld se besighede tot stilstand kom as een land se fabrieke nie meer hulle produkte kan voorsien nie, maar ons Brexit en ons boikot lustig en dapper voort, ek en my ego op my klein ashopie en jy op joune.

“Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness.”

Martin Luther King

Terwyl ons nou meer as ooit moet saamwerk om die virus teen te staan, hoe meer word die vingers woes gewys na “hulle” die “vyand” wat dan die oorsaak van die pandemie sou wees. Sou dit nie beter wees as ons daardie duisende tamaaie bomwerpers wat ons gebruik om mense mee dood te maak, eerder sou toerus sodat hulle gebruik kan word om antivirale middels oor stede te strooi sodat ons mense kan red nie? Dit sal baie meer doeltreffend wees as die ou hand poppies wat nou gebruik word nie.

“Peace demands the most heroic labour and the most difficult sacrifice. It demands greater heroism than war. It demands greater fidelity to the truth and much more perfect purity of conscience.”

Thomas Merton

“Not as the world giveth, give I unto you.” That’s the catch.’ Sê Annie Dillard, en sy behoort te weet, sy het immers die boom met die ligte in gesien, net soos Xerxes in Persië en Pascal. En na jy dit gesien het sal niks ooit weer dieselfde wees nie. “I’ve been there, seen it, been done by it. I saw the cells in the cedar tree pulse, charged like wings beating praise.” sê Dillard.

Ons lewe in die voorste linies aan die gevegsfront, omring aan alle kante deur ‘n onsigbare vyand. Om te kan oorleef sal ons moet vashou aan elke moontlike reddingsboei van hoop wat jou staande kan hou, hetsy dit God of ‘n god is, hetsy dit ‘n heilige boomstomp of jakkals is, of ‘n boom met liggies in of die Buddha of Mohammed of Zeus is. Dit is nie nou die tyd om te twyfel of te stry oor watter god die beste is nie. Gaan op jou knieë en bid, brand ‘n wierookstokkie, dra offers aan vir die gode (dit sal nie nodig wees om maagde of diere te offer nie, ons en die gode is al verder gevorder as dit). Later sal ons wel weer by die punt kom waar ons besef, soos Maria Popova sê; “To be human is to be a miracle of evolution conscious of its own miraculousness – a consciousness beautiful and bittersweet,”

Of soos Ken Wilber dit stel: “The bird sings, and I am that. The sun arises, and I am that. The moon shines, and I am that, in simple, ever-present awareness.”

Maar dit is nog ‘n lang pad om te loop voor ons daar sal uitkom. Op hierdie mundane vlak waar ons lewe is dit vir nou eers ons en die virus en oorlewing. Pas julle self mooi op en help ander soos en waar julle kan. Bly by die huis en ontspan, ons was al voorheen deur dieselfde beproewing en sal weer deur die een kom. Mense sal dood gaan maar die grootste persentasie sal dit oorleef. Ons sal treur oor die wat dit nie maak nie en ons sal jubel saam met die wat dit oorleef, maar ons sal net oorleef as ons saam staan en die grense tussen “ons” en “hulle” afbreek en as een mensdom sonder haat en geweld die virus die stryd aansê. Ons moet nie toelaat dat die politici en ander kwaadstokers ons teen mekaar opsweep tot oorlog en geweld nie. Net soos ek en jy wil oorleef saam met ons gesiefdes, net so wil elke Chinees en Rus en Cubaan en Duitser en Arabier ook oorleef saam met hulle families.

In die woorde van Dr Marc Gafni:

“We must search for a new Evolutionary Intimacy where we feel the pain and joy of the world as our own.

“The is nothing more beautiful or more sacred.

“There is also nothing else that will allow us to move through this 11th Hour of humanity’s potential swan song and transform potential Dystopia to the most beautiful expression of life that ever existed on this planet.”

Read Full Post »

%d bloggers like this: