Feeds:
Artikels
Kommentare

Posts Tagged ‘donkermaan’

Min bereik die annerkant.

Meeste trippel heen en weer,

Nie bereid om die weg aan te pak nie.

Dhammapada vers 85

 Kommentaar deur Bhikkhu Monindu:

Om iets totaal nuuts te bedink is feitlik onmoontlik. Meerendeels is dit net ‘n verwerking vannie verlede. Ons moet ‘n besliste nuwe benadering volg as ons doel die “annerkant” – vryheid van lyding – is. Die voorspelbaarheid vannie bekende laat ons veilig voel, al is dit saai en vermoeiend. Dit is die eindelose heen-en-weer getrippel.

Dis hoe ons lewe met verknogdheid. Maar hoe sal dit wees om nie onner die teuel van verknogdheid te wees nie, om te vertrou in onmiddelike bewustheid gegrond op Dharma (die Boeddha se lering)?

Dit vat moed om die bekende te los en die onbekende in te vaar. Ons verbintenis tot die grondreëls en be-oefening van aandagtigheid is ons beskerming sodat ons die nuwe weg kan aanpak.

Sewes (aka Knorrie)

Read Full Post »

As mens jouself verlos

van denke soos:

“Hulle het my mishandel,  verniel;

gemolesteer, besteel,”

dan word haat oorwin.

Dhammapada vers 4

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

As mens vir ‘n lang tyd kwaadwillige gevoelens gekweek het, kan mens vergeet hoe dit voel om net eenvoudig gelukkig te wees. Ons verstand kan so gewoont raak aan negatiewe denke dat mens dink ongelukkigheid is normaal. Maar net soos die aard van water skoon en suiwer is, net so is ons gemoed van nature kalm en helder.

Pynlike goed tref ons innie lewe, en die gedagtenis daaraan verdwyn nie goed-moets nie. Maar ons moet bewus wees daarvan dat die wrewel wat ons aan die herinnering koppel iets is wat onsself daartoe byvoeg – dit is nie ‘n noodsaaklikheid nie.

Om onsself van negatiewe denke te bevry is miskien nie so moeilik as wat dit blyk nie. Deur te sien dat mens so ‘n keuse het – om herinneringe te los vir wat dit is, sonder om iets meer daaraan toe te voeg – word mens bevry en kan vorentoe beweeg.

Read Full Post »

Donkermaan 2/5/2011

Bewus tussen diegene wat afgestomp is,

Wakker tussen diegene wat sluimer,

Die wyses draf vooruit soos sterk, jong perde,

En los dié wat vermoeid is agter.

Dhammapada vers 29

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

Is dit moontlik om ons strewe na ontwaking getrou te volg, maar nogtans sensitief te bly teenoor die nood van andere? As ons nie ‘n ewewig handhaaf nie sal ons goeie bedoelinge net tot meer lyding lei.

Die Leeringe dui aan dat wysheid ons beywering oppie weg na ontwaking moet onnerskraag, en nie persoonlike voorkeure nie. Om sensitief te wees vir anner se behoeftes is belangrik, maar nie tot so ‘n mate dat dit tot nadeel van mens se eie bewustheid strek nie. Ons ywer sal te vergeefs wees as ons bewussyn deur selfsugtigheid gedryf word. Mens lê ‘n vaste innerlike fondasie deur ‘n duidelike voorrang van geestelike ontwikkeling daar te stel.

Ons reaksie op kritiek kan, in stede van teëstand en woede, eerder goedhartig en vol begrip wees.

Read Full Post »

Deur die weg te bewandel

Bereik mens die einde van lyding.

Deurdat ek dit self ervaar het,

maak ek die weg bekend

waardeur die pyle verwyder word.

 Elkeen moet self met ywer strewe:

Boeddhas dui slegs die weg aan.

Dhammapada verse 275/6

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

 Die lewe krenk. Dis die natuurlikste ding om ‘n manier van wees te probeer vind wat vry van seerkry is. Diegene wat hierdie weg voor ons bewandel het spreek van die onbeskryflike verligting wanner darie vryheid bereik word. Maar hulle wys ook daarop dat dit vaardige inspanning verg.

Die Boeddha het hierrie woorde aan ‘n groep monnike gerig waar hulle gesels het oor ‘n reis wat hulle meegemaak het. Hy’t die bespreking weggelei van die uiterlike beskrywings en herinnerings van die paaie en riviere wat hulle gebruik het, en hulle aandag gevestig oppie innerlike omgewing.

Wat hy beduie het is dat ons ons beperkte tyd en energie eerder aanwend op so ‘n wyse dat dit ons rig oppie vryheid waarna ons strewe.

Misty path deur oxygenium79 op Flickr

Read Full Post »

Vermy skynheilige nederigheid.

Staan vas in die lig van jou doelwit.

Die weg goed bewandel

Lei tot tevredenheid,

nou en in die toekoms.

Dhammapada vers 168

 Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

 Opregte nederigheid is sulks dat wanner ons ‘n biekie wysheid nodig het ons in staat sal wees om daarna te luister. Dit beteken dat as ons die pad byster geraak het, ons nie met teenstand sal reageer teen die waarheid as dit aan ons uitgewys word nie. Ons kan deur ons leermeesters en Dhamma vriende herinner word aan dit wat ons oorsprongklik aangespoor het om hierdie weg te volg. Dit kon ‘n lewensbelangrike verandering gewees het waarvan ons moes sin maak; of miskien was ons deur geloof geinspireer om ‘n gewaarwording na te streef wat ons vertrou het dat dit  wel in die toekoms bereik kon word.

 Soos ons beoefening van die weg verdiep vind ons dat die doel om duidelik te sien ons lei om meer oplettend te wees; in stede daarvan om iets of iemand te probeer wees wat ons nie is nie, vind ons dat dit moontlik is om erkenning te gee aan die werklikheid waarin ons onsself nou bevind.

 Hierdie verandering in ons bewussyn veroorsaak dat mens baie meer omsigtig is met hoe ons handel in daad, woord en gees. In sodanige omsigtigheid word tevredenheid gevind: nie die valse tevredenheid van selfvoldaanheid nie, maar tevredenheid gegrond op wyse bepeinsing.

 Aandagtige tevredenheid en opregte nederigheid lei tot insig.

Dancing Egrets by Jerry Ting (Flicker)

Read Full Post »

Soos ‘n bamboes, wat self vernietig word in die proses om vrug te dra,
so skend dwase hulself deur vas te kleef aan verkeerde sienings
en deur die wyses wat in harmonie met die weg leef te minag.

Dhammapada vers 164

Kommentaar deur Bhikkhu Munindo:

Dis ‘n romantiese siening dat die natuur altyd mooi en rein is. Die natuur is ook wreed en dodelik. Die natuurlike aard van ons onbedrewe denke kan ons lei om verknog vas te klou aan gedagtes en gevoelens wat ons net verder in lyding dompel. Ons onbedrewe denke lei daartoe dat ons die moontlikheid van vryheid misloop wat deur ware aandagtigheid gebied word. Ons word aangemoedig om aandagtigheid ten volle te ontwikkel: wanneer ons sit, staan, loop of lê. Aandagtigheid 24/7 al die tyd. ‘n Verstand wat deeglik voorberei is vir ‘n lewe van bewustheid is ten alle tye bedag op die neiging om sienings aan te klou en om vas gevang te word in ‘n kolk van eiewaan. Solank as wat ons nie deur die waas van onkunde gebreek het nie bly die kern van illusie in ons, met die potensiaal om lyding te veroorsaak – vir onsself sowel as vir ander. ‘n Bedrewe verstand weet waar deug te vinde is, al is dit teenstrydig met ons kosbaarste sienings en frustreer dit ons persoonlike voorkeure

Read Full Post »

%d bloggers like this: